اساسنامه

۱-پنجمین کنفرانس فناوری های نوین سمعک باهمکاری شرکت صبا ( نماینده استارکی در ایران) توسط گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ۳۰ آبان ۹۲ در محل هتل المپیک تهران یا ۴ امتیاز آموزش مداوم برگزار می گردد و ثبت نام برای همکاران شنوایی شناس رایگان استimages111

نظر دهيد