اردیبهشت, ۱۳۹۲

فراخوان مقاله جهت چاپ در مجله انگلیسی Iranian Journal of Communication Disorders

به همت دو گروه شنوایی شناسی و گفتاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جهت تاسیس مرکز تحقیقاتی اختلالات ارتباطی و همچنین راه اندازی مجله علمی، پژوهشی انگلیسی با عنوان Iranian Journal of Communication Disorders که به زودی... (ادامه مطلب)

اعلام نتایج دومین جشنواره علمی پژوهشی دانشجویی انجمن علمی شنوایی شناسی

دومین جشنواره علمی پژوهشی دانشجویی انجمن علمی شنوایی شناسی ایران در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۲ و همزمان با دومین روز از دوازدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران در مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان... (ادامه مطلب)

چهارمین انتخابات هیئت مدیره انجمن علمی شنوایی شناسی ایران برگزار شد

روز چهارشنبه مورخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ و همزمان با دومین روز از دوازدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران، چهارمین انتخابات هیئت مدیره انجمن علمی شنوایی شناسی ایران در مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان... (ادامه مطلب)